Zadania biblioteki:

1.Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu czytelniczych potrzeb społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

2.   Do szczegółowego zakresu biblioteki i jej filii należy:

  • ​ Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczeń do domu.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
  • Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury
  • Doskonalenie form metod pracy bibliotecznej.​

3.  Biblioteka podejmuje różnorodne działania w zakresie upowszechniania kultury, wynikających z potrzeb zainteresowań lokalnego społeczeństwa.

4.   Nadzór nad biblioteką sprawuje organizator.

Skip to content